arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Noor is de nieuwe burgemeester van Madurodam
Nieuws Gepubliceerd op 5 september 2023

Noor is de nieuwe burgemeester van Madurodam

Den Haag, 4 september 2023 – Noor (15) is op maandag 4 september door locoburgemeester Robert van Asten geïnstalleerd. Zij mag een jaar lang Madurodam besturen. Hiermee treedt Noor in de voetsporen van Prinses Beatrix, de allereerste burgemeester van Madurodam. Het 72e college van burgemeester en wethouders (college B&W) vertegenwoordigt het Haagse themapark en zet zich in om Nederland een beetje mooier te maken, onder andere door middel van hun persoonlijke challenges. Zo helpt het college bij het uitdragen van de maatschappelijke missie van Madurodam.

De collegeleden 2023 – 2024 van Madurodam. Van links naar rechts, van boven naar onder: Rohan, Sabine, Noor, Eline, Laura, Lara, Rida, Fresco & Tasnim.

Madurodam kiest elk jaar een nieuwe burgemeester, omdat kinderen en jongeren van grote betekenis zijn voor de samenleving door er op kleine schaal voor mensen in hun omgeving te zijn. Dit jaar nemen vooralsnog 9 middelbare scholieren (leeftijd 15 – 17 jaar) uit de omgeving Den Haag zitting in het college van burgemeester en wethouders van Madurodam. Als onderdeel van de installatie presenteren zij wat ze in hun collegejaar voor de samenleving willen doen en welke groepen ze daarbij met elkaar gaan verbinden.  

De persoonlijke uitdaging van de burgemeester Noor staat dit jaar op één. Noor: "Ruim 30.000 kinderen in Nederland gaan zónder ontbijt naar school. Tegelijkertijd is overgewicht een groeiend probleem. Ik zou graag een challenge voor basisschoolkinderen willen organiseren, waarbij er aandacht is voor een goed ontbijt, genoeg beweging, overgewicht en diabetes." 

Challenges en bestuurlijke ervaring 

Tijdens de verkiezing presenteerden twee oud-collegeleden hun persoonlijke ervaringen. Ook werden er vlogs getoond van hun challenges; Madurodam VONK-diner, Zwerfafval, Hoop voor de toekomst. Naast de challenges adviseren de collegeleden het bestuur van Madurodam Kinderfonds over het goede doelenbeleid van Madurodam. Om dit op een goede manier te kunnen doen brengen ze in tweetallen bezoeken aan de aanvragers en zien zo met eigen ogen wat de projecten inhouden. Ook toetsen ze de projecten aan de doelstelling van het Madurodam Kinderfonds. Daarnaast volgen ze een curriculum bestaande uit workshops en masterclasses om tot een zo goed mogelijke invulling en uitvoering van hun taken te komen. 

Jaarlijks schenkt het Madurodam via het Madurodam Kinderfonds een deel van haar opbrengsten aan goede doelen die kinderen inspireren om verbinding met anderen te maken ongeacht leeftijd, achtergrond of religie. In totaal al bijna 38 miljoen euro, sinds de oprichting in 1952. In 2022 keerde het Madurodam Kinderfonds maar liefst ruim 524.800 euro uit aan projecten en activiteiten voor kinderen, waarvan 142.750 euro naar projecten voor kinderen en jongeren in Zuid-Holland. 

- einde bericht –  

 

 

Noot voor de redactie: 

 

Voor vragen of interviewverzoeken:  

Elke Botje, Manager Kinderfonds ebotje@madurodam.nl | 06 58720545  

Het jaarverslag 2022 van het Madurodam Kinderfonds is hier te downloaden. 

 

Madurodam. Moet je meemaken.  

Madurodam, in 1952 opgericht als levende herinnering aan oorlogsheld George Maduro én als fondsenwerver voor het goede doel, wil bezoekers inspireren met grote verhalen over Nederland. Het samenspel tussen de miniaturen, doe-dingen en overdekte attracties laat de bezoeker Nederlands mooiste en beste zien en ontdekken. Het themapark verbindt op die manier verleden en heden, én investeert in de toekomst. 

Tot op de dag van vandaag schenkt Madurodam haar opbrengsten aan projecten die kinderen inspireren om samen met anderen een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Door als kind er ook op kleine schaal voor mensen in je omgeving te zijn, ben je van grote betekenis voor de samenleving. Daarmee kunnen ze - met elkaar - hun eigen toekomst en die van Nederland vormgeven. In totaal heeft Madurodam bijna 38 miljoen euro aan goede doelen uitgekeerd, jaarlijks tussen 600.000 en 700.000 euro.