arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Madurodam in de winter overzichtsfoto
Park Gepubliceerd op 13 februari 2024
Madurodam gaat uitbreiden. Op de plek in Den Haag waar we al sinds 1952 de mooiste én meest bijzondere, iconische verhalen van Nederland vertellen. Meer ruimte is noodzakelijk willen wij als park beleving blijven bieden aan bezoekers, minder weersafhankelijk zijn en kunnen blijven vernieuwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nieuwe, overdekte attracties die de afgelopen jaren zijn toegevoegd, zoals De Waterwolf, The Flying Dutchman en recent De Hollandse Meesters.  

Een proces van jaren  

Om recht te doen aan ieders belangen, zijn we met onze plannen voor de uitbreiding niet over één nacht ijs gegaan. Het is een proces van jaren geweest, met inspraak van en in goed overleg met vele partijen zoals de gemeente, omwonenden en natuurverenigingen. De eerste plannen werden in 2011 gedeeld. Na vele overlegrondes kwam er uiteindelijk een goedkeuring van de gemeenteraad op het bestemmingsplan in 2019. Gedurende alle jaren is door Madurodam altijd gezocht naar een balans tussen enerzijds onze wens tot uitbreiding en anderzijds onze verantwoordelijkheid richting natuur, milieu en mens. 

  • Zo ziet Madurodam eruit in 2034
  • Zo ziet Madurodam eruit in 2034

Een strook van 0,6 hectare  

De benodigde vergunningen zijn in 2023 door de gemeente afgegeven en afgelopen oktober heeft de rechter aan Madurodam groen licht gegeven voor de bomenkap. Het plan om groen te compenseren is onlangs ook goedgekeurd. Hiermee voldoen we aan alle gestelde eisen en normen. Waar het dan concreet om gaat in onze plannen? Een strook van 0,6 hectare – ongeveer een voetbalveld – aan de westkant van het park. In dat gedeelte van het bos zijn alle bomen stuk voor stuk beoordeeld om te worden verplant, gesnoeid of gekapt. Een paar bijzondere bomen, zoals een meerstammige eik blijven staan en krijgen een prominente plek in het uitgebreide Madurodam. Verloren groen wordt met toestemming van de provincie in de omgeving – op het talud van de Koninginnegracht in Den Haag - gecompenseerd. Als afscheiding met het achterliggende bos komt er een groene ecowal. De gebouwen die aan de rand van die ecowal worden gebouwd krijgen groene daken en gevels.  Op die manier wordt een natuurlijke grens gevormd die mogelijkheden biedt aan flora en fauna.   

Meer beleving in de toekomst  

In de afgelopen jaren heeft ons familiepark zich ontwikkeld tot een interactieve bestemming waar beleving en attracties net zo centraal staan als onze beroemde miniaturen. Dankzij de uitbreiding kunnen we onze bezoekers ook in de toekomst blijven inspireren met nieuwe, boeiende verhalen uit onze rijke geschiedenis.

Updates uitbreiding 

Op deze plaats zullen wij je regelmatig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de uitbreiding.  Bij vragen kun je ons bereiken via pers@madurodam.nl.