arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Dagje Den Haag tussen de bloemen

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Madurodam spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Madurodam is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Madurodam mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Madurodam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Verder aanvaardt Madurodam geen aansprakelijkheid voor ontvreemding van de persoonsgegevens door derden.

Intellectueel eigendom

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopieren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madurodam. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. Madurodam is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt. Madurodam behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Madurodam heeft waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste toestemmingen verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, kunnen contact opnemen met Madurodam.

Colofon
Madurodam
George Maduroplein 1
2584 RZ Den Haag
Nederland
T: 070 416 24 00
F: 070 351 21 85
E: info@madurodam.nl
KvK 27154032

Madurodam heeft waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste toestemmingen verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, kunnen contact opnemen met Madurodam.