arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars

Parkregels

Wij hopen dat iedereen veel plezier in Madurodam beleeft. Om een plezierige sfeer in het park te bevorderen hebben wij een aantal regels. De medewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen deze parkregels verzetten of zich er niet aan houden, van het park te verwijderen, zonder dat diegene die verwijderd is, recht op schadeloosstelling heeft.

Parkeren

Op onze parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg. Om storingen in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van onze parkeerwachters opgevolgd worden. Mocht je de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of slecht opvolgen, dan zijn wij gerechtigd je auto op jouw risico en kosten van de parkeerplaats te verwijderen.

Wil je ervoor zorgen dat je auto goed is afgesloten en dat je geen kostbare goederen in jouw auto laat liggen? Voor diefstal uit of vernielingen aan jouw auto zijn wij niet aansprakelijk.

Toegang

Het betreden van het park geschiedt op eigen risico en alleen met een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs dient je tijdens het verblijf in ons park te bewaren en op verzoek van een medewerker te tonen. Kinderen onder de twaalf jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Per vier kinderen minimaal één begeleider.

Het toegangsbewijs is geldig op de dag van uitgifte of voor de periode waarvoor deze is afgegeven. Bij het verlaten van het park vervalt het toegangsrecht.

Aan personen, die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn, de orde verstoren en/of moedwillig schade veroorzaken in het park, kan de toegang geweigerd worden dan wel kunnen zij verwijderd worden. In alle gevallen is het aan ons personeel om te beoordelen wat hieronder valt.  

Madurodam heeft een beperkte capaciteit, het kan zijn dat wij je verzoeken op een ander tijdstip terug te komen om het bezoek aan Madurodam voor iedereen een feest te laten zijn.

Veiligheidsregels

De aanwijzingen van de medewerkers omtrent veiligheid dienen opgevolgd te worden.
Honden en andere huisdieren zijn in ons park niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden.

De bezoekers dienen de paden en wegen voor hun wandeling door het park te gebruiken.
Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren, is verboden tijdens het bezoek aan het park. De medewerkers zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen.

Het gebruik van rollerskates of stepjes en dergelijke is in het park niet toegestaan.
Het moedwillig lawaai maken en het hoorbaar gebruik van radio’s, cd-spelers en andere geluidsapparatuur is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, zijn onze medewerkers bevoegd de geluidsapparatuur in beslag te nemen.

Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisemmers gedeponeerd te worden.

Toezicht

Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen erop, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken.
Ouders en begeleiders zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door diegenen die onder hun leiding het park bezoeken.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan de ondernemer of de parkmedewerkers is toe te rekenen. Aansprakelijkheidsstellingen zullen worden beoordeeld door onze aansprakelijkheidsverzekeraar. Mocht je schade hebben geleden tijdens jouw bezoek aan ons park, dan verzoeken wij je dat voor jouw vertrek te melden. Bij latere melding kun je geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Meldingen

Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden en wij gaan er vanuit dat onze bezoekers zich naar behoren gedragen. Toch kan het voorkomen dat je minder plezierige zaken tegenkomt. Is dit het geval, dan verzoeken wij je ons dat te mede te delen. Het kan voorkomen dat u ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval verzoeken wij je ons dat aan te melden, voordat je het park verlaat.

Promotie en verkoop

Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats, op het voorplein en in het park, is zonder schriftelijke toestemming van de parkdirectie niet toegestaan. Het doen van publieke mededelingen, zoals demonstreren, het uitdragen van (geloofs)overtuigingen, flyeren of het park gebruiken voor promotie voor welk doel dan ook, is niet toegestaan. Madurodam heeft het recht om te beslissen wat er onder misbruik verstaan wordt in deze.

Het kan zijn dat je gefotografeerd of gefilmd wordt. Als je niet in beeld wilt, mijd dan de locaties waar je een filmploeg en/of professionele fotograaf aan het werk ziet.

Horeca

Binnen het park gelden de regels voor de drank en horecawet. In het park wordt geen alcohol verkocht aan personen tot 18 jaar. Eenieder aan wie alcohol wordt verstrekt, moet zich kunnen legitimeren.

In Madurodam geldt een rookverbod in alle gebouwen, wachtrijen en in de miniatuurstad; roken is alleen toegestaan op een klein deel van de terrassen en de buitenring van Madurodam.

Tot slot

Wij wensen je veel plezier in Madurodam!