arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Goed doel Gepubliceerd op 8 februari 2021

Tanja Dik wordt nieuwe voorzitter Madurodam Kinderfonds

“Ik deel met Huib de visie dat kinderen de toekomst zijn. Hoe actiever we hen weten te betrekken, hoe groter de impact.”
Met ingang van 4 februari 2021 treedt Tanja Dik aan als nieuwe voorzitter van het bestuur van het Madurodam Kinderfonds (MKF). Ze neemt de voorzittershamer over van Huib Bartels, die deze functie bijna 9 jaar heeft vervuld. Met Tanja Dik krijgt het MKF opnieuw een ervaren, verbindend bestuurder aan boord, met een uitsproken visie op Madurodam als social enterprise en de faciliterende rol van het MKF daarin.

Huib Bartels, die de bij zijn aantreden statutair maximale zittingstermijn van 2x5 jaar nadert, heeft in zijn periode als voorzitter een sterke stempel gedrukt op het MKF. Zo was hij onder meer de drijvende kracht achter het aanbrengen van meer focus in het geefbeleid van het fonds, en begeleidde hij persoonlijk meerdere colleges van B&W van Madurodam bij een meer activerende invulling van hun taken. Daarnaast was hij tevens bestuurslid van de Stichting Madurodam. Ook die functie legt Huib nu neer.

Foto rechts: Huib Bartels, vertrekkend voorzitter Madurodam Kinderfonds.

Volgens Danielle Melis, bestuursvoorzitter van de Stichting Madurodam, heeft Huib een grote bijdrage geleverd aan de transformatie van Madurodam als miniatuurstad naar een eigentijds themapark met tientallen fysieke interacties en zes levensgrote attracties. Danielle Melis: “We zijn Huib zeer erkentelijk voor zijn jarenlange onbezoldigde inzet voor Madurodam. Door de wijze waarop hij de afgelopen jaren het geefbeleid van het MKF heeft vormgegeven heeft hij duizenden kinderen en jongeren geïnspireerd en gemotiveerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst, om in actie te komen voor anderen en samen te werken aan een mooiere toekomst. In zijn eigen woorden: empathie in actie”.

Grote bestuurlijke ervaring

Tanja Dik zegt vereerd te zijn met haar aanstelling als nieuwe voorzitter bij het MKF. “Ik deel met Huib de visie dat kinderen de toekomst zijn. De kijk van kinderen op de wereld, op de eigen directe omgeving en op andere mensen, staat aan de wieg van hoe zij later zullen reageren. Hoe actiever we hen weten te betrekken, hoe groter de impact. Dat ervaar ik ook iedere dag met mijn eigen vier dochters.”

Tanja wil de komende vier jaar haar uitgebreide bestuurlijke ervaring bij onder meer Schiphol en Stage Entertainment en toezichthoudende rollen bij de Baak en Hema  in zetten om de bestaande en nieuwe doelen van het MKF verder vorm te geven. Daarnaast wil ze een bijdrage leveren aan het nog steviger op de kaart zetten van Madurodam als social enterprise. Tanja: “Door de doelen die we steunen, de partijen waarmee we samenwerken en de activiteiten die we ontwikkelen moet straks, als het park weer open kan, voor iedere bezoeker onmiddellijk duidelijk zijn dat Madurodam zich als geen ander inzet voor de kinderen en jongeren van Nederland.”

“Met de benoeming van Tanja Dik krijgt Madurodam een zeer ervaren professional en bevlogen bestuurder aan boord. Het bestuur van Stichting Madurodam kijkt uit naar een prachtige samenwerking, zowel in haar rol als voorzitter van het Madurodam Kinderfonds als ook bestuurslid van Stichting Madurodam.’, aldus Danielle. 

Foto links: Tanja Dik, nieuwe voorzitter Madurodam Kinderfonds.