arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Organisatie Gepubliceerd op 26 juni 2020

Daniëlle Melis volgt Pieter Duisenberg op als Voorzitter Stichting Madurodam

Na ruim negen jaar toezichthouder van Madurodam te zijn geweest, treedt Pieter Duisenberg aan het einde van zijn tweede zittingstermijn af als bestuursvoorzitter van Stichting Madurodam. Hij wordt met ingang van 1 juli 2020 opgevolgd door Daniëlle Melis.

Duisenberg was sinds mei 2011 toezichthouder bij Madurodam en vanaf 2015 bestuursvoorzitter van Stichting Madurodam. Vanuit de toezichthoudende rol van de Stichting, tevens enig aandeelhouder van Madurodam, was hij nauw betrokken bij de realisatie van de op vernieuwing en uitbreiding gerichte ambitie van de grootste publiekstrekker van Den Haag. Ook speelde Duisenberg een belangrijke rol bij het opnieuw op de kaart zetten van de maatschappelijke activiteiten van het familiepark. Zo werd in zijn bestuursperiode het DNA van het park als levende herinnering aan oorlogsheld George Maduro centraal gezet. Ook was hij van grote betekenis voor de goede doelen stichtingen waarvoor hij de rol van toezichthouder vervulde.

Het bestuur van Stichting Madurodam is verheugd dat Danielle Melis, een ervaren bestuurder en commissaris, Duisenberg per 1 juli 2020, na een door een externe partij begeleide procedure, opvolgt. Melis is opgeleid als bedrijfseconome, werkte jarenlang in de financiële sector en promoveerde in 2014 op het gebied van corporate governance. Ze bleef na haar promotie enkele jaren verbonden aan Nyenrode, onder meer als voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Nog steeds doceert Melis over goed bestuur in diverse governance programma’s voor bestuurders en commissarissen van Nyenrode en is zij verbonden aan het International Center for Financial Law & Governance van de Erasmus School of Law. Inmiddels ligt het zwaartepunt van haar werkzaamheden bij bestuur en toezicht, en zet Melis haar ervaring op dit gebied in als bestuurder of commissaris in de financiële sector én bij organisaties, instellingen en sectoren die een bijdrage leveren aan vooruitgang in een maatschappelijk relevante context.

Pieter Duisenberg: “Ik heb het voorzitterschap met veel plezier en grote toewijding vervuld. Madurodam zal altijd een bijzondere plek in mijn hart blijven innemen. Ik geef de voorzittershamer met het grootste vertrouwen over aan Daniëlle, die ik heb leren kennen als iemand met veel menselijke betrokkenheid en groot strategisch inzicht.”

Daniëlle Melis: “Wonende in Den Haag met man en kinderen is Madurodam een niet te missen icoon in onze mooie stad, en dat geldt voor generaties kinderen en volwassenen in binnen- en buitenland. Als levende herinnering aan oorlogsheld George Maduro en vanuit haar maatschappelijke rol is het een inspiratiebron voor kinderen, die hen op talloze manieren stimuleert om iets voor een ander te doen. In een steeds individueler wordende maatschappij is díe aandacht voor elkaar essentieel willen we nu en in de toekomst Nederland een beetje mooier maken voor iedereen in onze maatschappij. Ik vind het fascinerend om te zien hoe de verschillende entiteiten binnen de Madurodam-groep telkenmale op innovatieve wijze het verleden en de toekomst met elkaar weten te verbinden en ik kijk ernaar uit daar de komende jaren mijn bijdrage aan te leveren.”

Het Bestuur van de Stichting Madurodam is onbezoldigd en vervult de rol van toezichthouder op de statutaire directie van Madurodam B.V. en de binnen de Madurodam Groep vallende ANBI-stichtingen: Stichting Madurodam Vermogensfonds, de Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei en de goede doelenstichting het Madurodam Kinderfonds. Via deze laatste stichting keert Madurodam haar opbrengsten uit aan projecten die kinderen stimuleren om iets voor een ander te doen, ongeacht leeftijd of achtergrond. In totaal is er al meer dan 36 miljoen aan goede doelen voor kinderen weggegeven.