arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Goed doel Gepubliceerd op 6 september 2021

Henriëtte mag jaar lang Madurodam besturen

“Ik voel me vereerd dat ik dit jaar burgermeester van Madurodam mag zijn. Ik verheug me op de samenwerking met mij met mijn mede collegeleden. Samen gaan wij projecten uitvoeren voor een mooiere samenleving.”
Den Haag, 6 september 2021 – Henriëtte (16) heeft komend jaar misschien wel de mooiste baan van Nederland. Zij mag een jaar lang Madurodam besturen, en treedt hiermee in de voetsporen van niemand minder dan Prinses Beatrix. Het 70e college van burgemeester en wethouders (college B&W) speelt een belangrijke rol bij het uitdragen van de maatschappelijke visie van Madurodam: niet alleen vertegenwoordigen zij het Haagse themapark, ook zetten zij zich gezamenlijk in om Nederland samen een beetje mooier te maken, onder meer door middel van hun persoonlijke challenges.

Sinds het aftreden van Prinses Beatrix in haar kroningsjaar 1980 kiest Madurodam ieder jaar een nieuwe burgemeester. Deze “burgervader” is daarmee de enige gekozen burgemeester van Nederland. Als onderdeel van de verkiezingen presenteren de kandidaten zich en vertellen ze wat zij willen doen voor de samenleving in hun collegejaar. Want door er als kind op kleine schaal voor je omgeving te zijn, ben je van grote betekenis voor de samenleving. De persoonlijke uitdaging van Henriette sprong eruit: Be a hero, go for zero. Met deze challenge wil zij kinderen inspireren om in de toekomst minder voedsel te verspillen.

  • Hanriette Kettler
  • Hanriette Kettler

Op jonge leeftijd bestuurlijke ervaring opdoen

In totaal nemen jaarlijks 10 nieuwe middelbare scholieren (leeftijd 15 – 17 jaar) uit de omgeving Den Haag zitting in het college van burgemeester en wethouders (college B&W) van Madurodam. Naast hun persoonlijke challenges adviseren zij het bestuur van het Madurodam Kinderfonds over het goede doelenbeleid van het themapark. Jaarlijks schenkt Madurodam haar opbrengsten aan goede doelen die kinderen inspireren om verbinding met anderen te maken ongeacht leeftijd, achtergrond of religie, in totaal inmiddels al bijna 37 miljoen euro, sinds de oprichting in 1952. In 2020 keerde het Madurodam Kinderfonds maar liefst ruim 478.000 euro uit aan projecten en activiteiten voor kinderen. In totaal gaf het Madurodam Kinderfonds 140.200 euro aan  projecten voornamelijk in de Haagse regio voor kinderen.

Zilveren ambtsketen

Burgemeester Jan van Zanen van “zustergemeente” Den Haag installeerde de kersverse bestuurder direct aansluitend aan de verkiezingsuitslag, met het omhangen van de originele zilveren ambtsketen, die ook Prinses Beatrix omgehangen kreeg bij haar installatie in 1952.