arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder

Stichting Madurodam Kinderfonds

Stichting Madurodam Kinderfonds, onderdeel van de Madurodam-groep, werd 31 maart 1995 opgericht.

Madurodam Kinderfonds
George Maduroplein 1
2584 RZ Den Haag
KvK-nummer: 41159113
RSIN: 8039.40.300

Doelstelling
Madurodam Kinderfonds heeft tot doel het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen; alsmede het zelf initiëren en uitvoeren van activiteiten waarbij zij ontmoetingen tussen kinderen en/of jongeren onderling en met andere stimuleert en die bijdragen aan de hiervoor genoemde belangen; beide in het bijzonder ten bate van kinderen en jongeren.’ 

Bestuur
Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Het bestuur is onbezoldigd.

  • Tanja Dik, voorzitter
  • Liesbeth Maatman-Fleuren, secretaris
  • Yassine Abarkane, bestuurslid 

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie het beleidsplan, het jaarverslag Madurodam Kinderfonds 2022 en het jaarboek college van B&W 2021/2022.