arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder

Voorwaarden abonnementen Madurodam

Dit zijn de voorwaarden abonnementen van Madurodam B.V. (hierna: Madurodam).

Definities

 • Koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een zakelijke koper. 
 • Consument: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ABONNEMENTEN ALGEMEEN

 • Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Een abonnement is gedurende 12 maanden geldig vanaf het moment van aanschaf en tijdens de reguliere openingstijden van het park.
 • Madurodam heeft het recht om naar een identificatie te vragen bij de entree van het park.
 • Na ontvangst van de betaling zal het abonnement zo spoedig mogelijk worden aangemaakt waarna het bij de entree van het park wordt klaargelegd en kan worden opgehaald door de koper.
 • Gedurende deze periode geldt de aankoopbevestiging als toegangsbewijs.  
 • De koper dient volledige en correcte gegevens op te geven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het blokkeren van het abonnement.
 • De abonnementenhouder dient het abonnement bij de entree van het park aan de gastheer of vrouw te overleggen.
 • De abonnementenpassen mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Indien de pas ernstig beschadigd is kan de toegang tot het park geweigerd worden.
 • De abonnementen zijn uitsluitend geldig tijdens de reguliere openingstijden van Madurodam.
 • Madurodam behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen terugbetalingsregeling.
 • Het is niet mogelijk het abonnement tussentijds te beëindigen of op een andere naam over te zetten. De koper heeft geen recht op terugbetaling.
 • Wanneer een abonnementhouder zijn/haar pas vergeet kan hij/zij alleen toegang tot het park krijgen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.  
 • Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement heeft Madurodam het recht de pas in te nemen en het abonnement te blokkeren en heeft de koper geen recht op terugbetaling.
 • In verband met de veiligheid van de gasten behoudt Madurodam zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Madurodam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventueel gemaakte (reis)kosten.
 • Een abonnement eindigt automatisch na 12 maanden.
 • Madurodam gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die door de koper verstrekt zijn tijdens het aankopen van het abonnement. De gegevens worden niet aan derden verstrekt anders dan nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Het emailadres van de koper wordt ingeschreven als opt-in in de mailingslist van abonnees om zo de abonnee na het afsluiten van het abonnement vrijblijvend op de hoogte te houden. De koper kan hier conform de AVG bezwaar tegen aantekenen en zich, in iedere volgende mailing, uitschrijven.
 • Elk kalenderjaar zijn er maximaal 10 dagen waarop je abonnement niet geldig is, omdat Madurodam gesloten is voor bezoekers. Deze dagen staan gecommuniceerd op de pagina openingstijden. Hiervoor geldt geen terugbetalingsregeling.

Madurodam abonnement (1 persoon)

 • Geldig voor 1 persoon, gedurende 12 maanden vanaf het moment van aanschaf.
 • De prijs van dit abonnement wordt gecommuniceerd op de website van Madurodam en aan de kassa.

Madurodam familie- en vriendenabonnement (maximaal 4 personen)

 

 • Geldig voor maximaal 4 personen (persoonsgebonden), gedurende 12 maanden vanaf het moment van aanschaf.
 • De prijs van dit abonnement wordt gecommuniceerd op de website van Madurodam en aan de kassa.

Vragen?

www.madurodam.nl/contact 
Tel : +31 (0)70 416 24 00
Email : klantenservice@madurodam.nl