arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
muren hebben oren_0.jpeg

De Muren hebben Oren

Door ontmoeting ontstaat begrip en empathie
Op verschillende manieren willen we kinderen laten bijdragen aan een beter en mooier Nederland. Zo steunen we, als in Den Haag gesitueerde themapark, uiteraard projecten in onze eigen regio. Eén van die projecten is de stichting De Muren Hebben Oren.

Madurodam Kinderfonds steunt Stichting De Muren Hebben Oren al enige jaren. Een project dat begonnen is in Den Haag en inmiddels ook uitgerold is in Rotterdam en Utrecht. Een project waarbij kinderen van twee verschillende scholen met elkaar en met bewoners van verschillende generaties en verschillende achtergronden worden verbonden. Ze gaan in gesprek met elkaar om van elkaar te leren. Op deze wijze worden de gevolgen van de hoge segregatiegraad in verschillende steden tegengegaan.  

Kinderen zijn sponsen 

Het belang van delen van verhalen tussen kinderen én bewoners van verschillende generaties en met diverse achtergronden is enorm belangrijk in een multiculturele samenleving. Ontmoetingen en gesprekken met elkaar leidt tot begrip en empathie. Een betere wereld ontstaat door mensen elkaar beter te laten begrijpen. Het is goed om hier op jonge leeftijd al mee te beginnen.