arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder

Winactie voor de Flying Dutchman

Leuk dat je meedoet met onze winactie! Wie weet win jij wel 4 gratis dagtickets voor Madurodam. Hieronder vind je de voorwaarden.

Wedstrijdvoorwaarden winactie Flying Dutchman

juni 2020

 1. Deze Wedstrijdvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op ‘Winactie Flying Dutchman’ (hierna: ‘de wedstrijd’). Door deel te nemen aan deze wedstrijd ga je akkoord met deze Voorwaarden.  
 2. Deze wedstrijd word je aangeboden door Madurodam B.V. (hierna: ‘Madurodam’), gevestigd in Den Haag, handelsregister nr.27154032. Adres: George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag www.madurodam.nl.        
 3. Deelnemer aan de actie is iedereen die reageert onder een van de  4 social media post op Facebook en/of Instagram van Madurodam en het correcte antwoord op de vraag geeft die in de post gesteld wordt. Alleen deze inzendingen maken kans om te winnen. Bij bepaling van de winnaar zal Madurodam verifiëren of de beoogde winnaar aan de Voorwaarden heeft voldaan.
 4. De inzendingen mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstotend? aanstootgevend of obsceen zijn. Of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.
 5. Deelname is gratis. Personen niet woonachtig in Nederland of zonder vaste woon-of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 6. De wedstrijd loopt in de maanden juli en augustus 2020. Steeds per post geldt een deelnameperiode van 1 week vanaf het moment van posten. Deelname aan de wedstrijd na deze periode is niet mogelijk.
 7. De wedstrijd kent 4 prijswinnaars. Zij winnen 4 (gratis) dagtickets voor Madurodam die recht op toegang geven t/m uiterlijk 3 januari 2021. De winnaar wordt at random gekozen uit alle goede reacties onder de post van die week. Dit wordt gedaan door de jury van Madurodam en door de inzet van een online randomizer.
 8. De prijswinnaars worden bekendgemaakt via de social-mediakanalen van Madurodam ? hoe doe we dit, waarom niet mail sturen. Winnaars krijgen persoonlijk via email bericht oja we hebben geen email van ze…. Indien Madurodam binnen 2 werkdagen geen contact heeft kunnen leggen met de beoogde winnaar, heeft Madurodam het recht de prijs voor diegene de beoogde winnaar te laten vervallen en een andere winnaar te selecteren.
 9. Alle door jou aan Madurodam verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG verwerkt onder verantwoordelijkheid van Madurodam. Madurodam verwerkt de verstrekte persoonsgegevens voor communicatie met de deelnemer omtrent deze wedstrijd en om de uitreiking van prijzen te kunnen laten plaatsvinden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 10. Madurodam is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de wedstrijd, onderwerp/inhoud van de inzendingen en/of de ter beschikking gestelde prijs.
 11. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of in natura.
 12. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend.
 13. Madurodam behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen, zonder dat Madurodam daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van enige schade is gehouden jegens de deelnemers. De herziene versie zal zo spoedig mogelijk op de internetpagina worden geplaatst, voorzien van een datum.
 14. Vragen of klachten over deze wedstrijd kunnen kenbaar worden gemaakt aan Madurodam via marketing@madurodam.nl onder vermelding van ‘Winactie Flying Dutchman'.