arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
college 2022 2023

Het College van B&W Madurodam en hun challenges

2022-2023
Je meldt je aan voor het eerstvolgende event door op de button te klikken.
bw2023_clobw2023_closeup_mees.pngseup_mees.png

Mees (burgemeester)

Challenge: oplossingen voor de klimaatcrisis
Mees en Alyssa willen met deze challenge hun generatie inspireren en hoop voor de toekomst geven met betrekking tot de klimaatcrisis. Zij zijn van mening dat we een hoopvolle generatie nodig hebben die zich bewust is van de problemen, maar er ook in gelooft dat die problemen zijn op te lossen. Samen organiseren ze het Klimaat-congres. Met inspirerende sprekers en positieve voorbeelden willen ze jongeren laten zien wat er mogelijk is en wat zij zelf kunnen doen.

bw2023_closeup_mathilde.png

Mathilde (locoburgemeester)

Challenge: Madurodam VONK-diner
Samen met Crystal en Tessel organiseert Mathilde het Madurodam VONK-diner, waarbij ze jongeren uit diverse Haagse wijken en scholen met elkaar aan tafel brengen met als doel elkaar beter te leren kennen, in gesprek te gaan en daardoor meer begrip voor elkaar krijgen. Bekijk hier het verslag.

Louka

Challenge: jonge mantelzorgers
Louka heeft een vader met MS en is een jonge mantelzorger. Uit cijfers blijkt dat 1 op de 4 jongeren een mantelzorger is, maar dat ze zich hier niet van bewust zijn. Samen met Julia wil ze jongeren bewust maken wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn, meer begrip kweken voor hun situatie én jongeren laten weten dat er ondersteuning is die hun leven kan verlichten. Hoe ze dat precies gaan doen werken ze de komende maanden uit.

Tessel

Challenge: Madurodam VONK-diner
Tessel heeft in Maleisië gewoond en haar is bijgebleven hoe mensen van allerlei culturen daar samen leven. Zij ervaart dit heel anders in Den Haag. Links en rechts van de Laan van Meerdervoort kijken jongeren anders naar elkaar. Ze beginnen niet snel een gesprek en dit zit samenhang in de stad in de weg. Samen met Crystal en Mathilde organiseert ze het Madurodam VONK-diner, waarbij ze jongeren uit diverse Haagse wijken en scholen met elkaar aan tafel brengen met als doel elkaar beter te leren kennen, in gesprek te gaan en daardoor meer begrip voor elkaar krijgen. Bekijk hier het verslag.

Alyssa

Challenge: oplossingen voor de klimaatcrisis
Alyssa en Mees willen met deze challenge hun generatie inspireren en hoop voor de toekomst geven met betrekking tot de klimaatcrisis. Zij zijn van mening dat we een hoopvolle generatie nodig hebben die zich bewust is van de problemen, maar er ook in gelooft dat die problemen zijn op te lossen. Samen organiseren ze het Klimaat-congres. Met inspirerende sprekers en positieve voorbeelden willen ze jongeren laten zien wat er mogelijk is en wat zij zelf kunnen doen.

Wafaa

Challenge: mentale gezondheid en weerbaarheid
Wafaa maakt zich zorgen om de mentale gezondheid van jongeren. Samen met Taimaa, die een seksueel intimiderende ervaring heeft gehad, werkt ze aan een event waarbij ze beide onderwerpen willen aanpakken. Met hulp van experts en het delen van hun eigen ervaringen willen ze jongens en meiden helpen bij het verbeteren van hun mentale gezondheid en het ontwikkelen van hun weerbaarheid. Doel is de jongeren handvatten te bieden om beter in hun vel te zitten én ze weerbaarder te maken voor als ze in intimiderende situaties terechtkomen.

Crystal

Challenge: Madurodam VONK-diner
Samen met Tessel en Mathilde organiseert Crystal het Madurodam VONK-diner, waarbij ze jongeren uit diverse Haagse wijken en scholen met elkaar aan tafel brengen met als doel elkaar beter te leren kennen, in gesprek te gaan en daardoor meer begrip voor elkaar krijgen. Bekijk hier het verslag.

Taimaa

Challenge: mentale gezondheid en weerbaarheid
Taimaa heeft als puber een hele vervelende seksueel intimiderende ervaring gehad in de tram. Nu wil ze jonge vrouwen helpen weerbaarder te zijn in zulke situaties. Samen met Waifaa, die zich zorgen maakt om de mentale gezondheid van jongeren, werkt ze aan een event waarbij ze beide onderwerpen willen aanpakken. Met hulp van experts en het delen van hun eigen ervaringen willen ze jongens en meiden helpen bij het verbeteren van hun mentale gezondheid en het ontwikkelen van hun weerbaarheid. Doel is de jongeren handvatten te bieden om beter in hun vel te zitten én ze weerbaarder te maken voor als ze in intimiderende situaties terechtkomen.

Julia

Challenge: jonge mantelzorgers
Uit cijfers blijkt dat 1 op de 4 jongeren een mantelzorger is, maar dat ze zich hier niet van bewust zijn. Samen met Louka wil Julia jongeren bewust maken wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn, meer begrip kweken voor hun situatie én jongeren laten weten dat er ondersteuning is die hun leven kan verlichten. Hoe ze dat precies gaan doen werken ze de komende maanden uit.

Tygo

Challenge: Wassenaar zwerfafvalvrij
Tygo ergert zich zijn hele leven al aan zwerfvuil. Hij begrijp er helemaal niks van dat mensen klakkeloos hun vuilnis uit hun autoraampje gooien of achterlaten in de natuur. Om kinderen op jonge leeftijd al bewust te maken van het weggooien en opruimen van afval wil hij een dag organiseren waarbij lagere en middelbare scholen gezamenlijk zwerfafval gaan opruimen. Hij wil hiervoor samenwerken met de klimaatburgemeester van Wassenaar en andere organisaties zodat uiteindelijk heel Wassenaar in beweging komt.