arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
B&W

Het College van B&W Madurodam en hun challenges

2023 - 2024
Je meldt je aan voor het eerstvolgende event door op de button te klikken.
Noor

Noor

Challenge: sport en speldag voor kinderen

Noor is de burgemeester van Madurodam. Zij heeft een jaar lang gelezen met kinderen op een basisschool in Moerwijk. Bij het opmaken van balans van dit jaar kwam ze tot de conclusie dat bij kinderen uit achterstandswijken diabetes of overgewicht vaak voorkomt en dat dit leidt tot uitsluiting. Ook werd ze zich bewust dat deze kinderen nauwelijks bewust zijn van het belang van gezond eten en bewegen. Dit heeft haar geinspireerd om hier wat aan te doen. Ze wil een dag organiseren voor kinderen van diverse lagere scholen uit achterstandswijken waar ze kennis maken met diverse sporten en het belang van gezond eten meekrijgen. en dat kinderen met een fysieke handicap vaak wordt onderschat hoeveel ze kunnen.

Bekijk hier de challenge

Fresco

Fresco

Challenge: sport en speldag voor kinderen met en zonder beperking

Fresco doet aan schermen. Tijdens een event met kinderen met een beperking kwam hij tot de conclusie dat deze kinderen veel meer kunnen dan ze denken. Hij wil hen heel graag in contact brengen met diverse sporten om hen uit hun comfortzone halen en laten ervaren dat ze ook echt meer kunnen dan ze denken.

Bekijk hier de challenge

Rohan

Rohan

Challenge: Madurodam VONK-diner

Rohan heeft op jongeren leeftijd ervaren hoe het is om eenzaam te zijn. En wil hier heel graag iets aan doen. Hij ziet dat dit bij ouderen een groot probleem is en wil dan ook graag jong met oud verbinden waarbij ze kennis maken met elkaar, iets leuks doen met elkaar en misschien zelfs wel de eerste stappen zetten om contact te houden met elkaar. Een diner om deze groepen bij elkaar te brengen zou geweldig zijn.

Bekijk hier de challenge

Laura

Laura

Callenge: Madurodam VONK-diner

Laura maakt zich zorgen om het milieu en wil graag meer doen aan bewustwording rondom vegetarisch eten. Want geen vlees eten belast het aangezien het milieu een stuk minder. Door vegetarisch te koken met kinderen weet ze zeker dat deze kinderen bewuster worden van het belang om geen vlees meer te eten en ervaren ze dat vegetarisch eten ook heel erg lekker is. Ze wil een kookworkshop organiseren liefst met jong en oud samen zodat ze elkaar beter leren kennen én iets lekkers maken en dat ook nog samen gaan opeten en ondertussen ook wat leren over belang van vegetarisch eten.

Bekijk hier de challenge

Tasnim

Tasnim

Challenge: Biodiversiteit en verbinding

Tasnim maakt zich ernstige zorgen over de klimaatverandering en de invloed die dit heeft op de biodiversiteit en de dieren.  Zij vraagt zich af of iedereen zich hier wel voldoende bewust van is en wil heel graag basisschool kinderen hier meer over vertellen en iets voor laten doen.

Bekijk hier de challenge.

Sabine

Challenge: Biodiversiteit en verbinding

Sabine is zich sterk bewust van het belang van biodiversiteit en wil zich daar dan ook graag voor inzetten. “Bijen zijn een onmisbare schakel in de biodiversiteit. Zonder bijen zijn er geen planten en is er nauwelijks eten. Toch worden ze bedreigd, onder meer omdat hun leefomgeving steeds kleiner wordt. Om de bijen te helpen maken deze kinderen nu bijenhotels. Deze hotels bieden een rustplaats voor de insecten en tegelijkertijd leren de kinderen over de bij en het belang van bij.” Daarnaast ziet ze dat ook in Wassenaar, waar ze zelf woont, er grote verschillen zijn tussen noord en zuid. Hoe mooi zou het zijn als ze uit beide wijken kinderen kan betrekken bij het vergroten van hun kennis over bijen en de bijdrage die zij leveren aan biodiversiteit én ze elkaar beter laten leren kennen?

Bekijk hier de challenge

Rida

Rida

Challenge: Duurzaamheid, waar ga jij je voor inzetten?

Rida maakt zich druk over het klimaat en vraagt zich af hoe jongeren naar het klimaat kijken en met hen in gesprek gaan over wat hun bijdrage zou kunnen zijn. Om dit te bereiken wil ze een dag organiseren waarbij  jongeren van verschillende scholen bij elkaar komen om enerzijds elkaar beter te leren kennen en anderzijds te ontdekken hoe zij zich duurzaam kunnen inzetten en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het klimaat.

Bekijk hier de challenge

eline

Eline

Challenge: Verbeeld je vrijheid

Eline haar motivatie om zich in haar bestuursjaar in te zetten voor vrijheid en het belang hiervan komt voort uit verhalen. Het verhaal van haar oma die opgroeide tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ook het verhaal van Aleksi, die zij een halfjaar geleden ontmoette tijdens een etentje van de stichting Oekraïners aan tafel. Aleksi is een studente in Nederland, niet omdat zij hier een studie uitkoos, nee, zij moest noodgedwongen vluchten uit Oekraïne. En nog recenter, het verhaal van haar Palestijnse vriend Rani uit Nazareth in Israël. Hij maakt het redelijk goed, maar leeft in schuilkelders waar het heel stressvol is en hij niet weet hoe het verder gaat. Dit alles in schril contrast met haar eigen gevoel van vrijheid. Zij voelt vrijheid in dat ze kan zijn wie ze wil zijn, dat ze kan zeggen wat ze wil zeggen, en dat ze kan doen wat ze wil doen. In de wetenschap dat er jongeren in haar omgeving zijn die worstelen met kunnen zijn wie zij willen zijn. Deze persoonlijke verhalen vormen haar motivatie om anderen nog bewuster te maken van de waarde van vrijheid. Dit wil ze doen door in Madurodam de juiste plek om met jongeren te verkennen wat vrijheid voor hen betekent en daarna hun gevoel van vrijheid (kunstzinnig) te verwoorden en wellicht ook te versterken. 

Bekijk hier de challenge.

Lara

Lara

Vrijheid is een erg belangrijk maar ook abstract thema. Iets dat ik veel met vrijheid associeer zijn kraanvogels omdat ik in Japan heb gewoond, waar de kraanvogel een bekend symbool voor vrijheid is. Om het lastige onderwerp te kunnen visualiseren wil ik het door middel van kunst verbeelden. Op verschillende manieren komt de kraanvogel dus ook terug in de challenge, door zowel origami als graffiti.

Bekijk hier de challenge