Openingstijden

Madurodam is het hele jaar geopend!

Openingstijden 2015 Open Gesloten Kassa sluit om
Januari t/m 19 maart 11:00 17:00 16:00
20 maart t/m augustus 09:00 20:00 19:00
September t/m oktober 09:00 19:00 18:00
November t/m 18 december 11:00 17:00 16:00
19 december t/m 31 december 10:00 19:00 18:00

 

Op de volgende (feest)dagen gelden aangepaste openingstijden:

 • 1 januari: 11:00-17:00
 • 14 februari tot en met 1 maart: 10:00-17:00
 • 24, 25 en 31 december: 10:00-17:00

De kassa sluit een uur eerder.

Free WiFi

Buiten op het park en in de restaurants is ons gratis WiFi netwerk beschikbaar.
Zonder code, kosten of consumptie kun je gebruik maken van deze mogelijkheid.

Hoe kunt u gebruik maken van “Free WiFi”?

Heel simpel: Selecteer uit de beschikbare wifinetwerken het “madurodam_free” netwerk.

Vervoer

Madurodam is uitstekend bereikbaar met eigen vervoer of met het openbaar vervoer.

Met het openbaar vervoer

Madurodam is bereikbaar via:

 • Station Den Haag Centraal: met bus 69 of 79 richting Scheveningen Noorderstrand, halte Madurodam
 • Station Den Haag Hollands Spoor: met tram 9 richting Den Haag Centraal halte Schedeldoekshaven, vervolgens met Bus 69 of 79 richting Scheveningen Noorderstrand, halte Madurodam
 • Scheveningen strand: met bus 22 richting Duinzigt, halte Plesmanweg

HTM voert de komende maanden werkzaamheden uit aan tramlijn 9. De tram wordt dan vervangen door Bus 69 en 79. Madurodam is gewoon bereikbaar! Bus 69 rijdt tussen het Centraal Station (halte Schedeldoekshaven) en Scheveningen. In de spits rijdt ook Bus 79 tussen het Centraal Station (halte Schedeldoekshaven) en Madurodam. Medewerkers van Madurodam kunnen u doorverwijzen naar de juiste opstapplaats. Het wordt ook aangegeven bij de halte van tram 9. Op het station Den Haag Centraal staan medewerkers van HTM om alles in goede banen te leiden.

 • Wanneer? Vanaf maandag 24 augustus tot en met zondag 13 december
 • Wat? Tram 9 wordt vervangen door Bus 69 en 79
 • Meer informatie? Klik hier

Plan jouw reis met 9292

Gebruik deze link om jouw reis met het openbaar vervoer te plannen.

Wij beschikken over een ruime parkeerplaats (€ 7,50 p/d) en de tram stopt letterlijk voor de deur. Madurodam ligt tussen de Haagse binnenstad en Scheveningen.

Met de auto

Vanuit richting Centrum (A12, A4)

Volg de borden Madurodam tot aan de oprit van het Hubertusviaduct. Daar rijd je rechts het viaduct op, blijft rechts rijden en neemt de eerstvolgende afrit richting Madurodam. Beneden aan de afrit sla je links af (onder het viaduct door) en vind je het parkeerterrein aan je rechterhand.

Vanuit richting Wassenaar/Amsterdam (A44/N44, A4)

Rijd richting Madurodam via N14 richting Scheveningen, eindigend op het Hubertusviacuct. Daar rijd je rechts het viaduct op, blijft rechts rijden en neem de eerstvolgende afrit richting Madurodam. Beneden aan de afrit sla je links af (onder het viaduct door) en vind je het parkeerterrein aan je rechterhand.

Werkzaamheden

Er zijn werkzaamheden gepland aan de A12 in weekend van 4- 7 september en 25-28 sept 2015
Voor meer info: Stad in en Stad uit

Parkeren

Volg de borden met “Parkeren” om je auto veilig en goedkoop te parkeren bij Madurodam. Je kunt parkeren op ons eigen parkeerterrein (kosten € 7,50 p/d).

Voorzieningen

Madurodam is goed toegankelijk voor mensen met een handicap.

Het hele park is gelijkvloers en vanaf de bovenring via een licht hellend pad te bereiken. Verder zijn de restaurants toegankelijk voor rolstoelen en voorzien van invalidentoiletten. Op het parkeerterrein zijn speciale parkeerplaatsen voor invaliden.

Mensen met een handicap betalen de normale entreeprijs. Indien deze persoon afhankelijk is van een begeleider dan krijgt de begeleider gratis toegang. Overige gezins- of groepsleden betalen de normale entreeprijs.

Buggy’s

Madurodam is goed toegankelijk voor wandelwagens. Madurodam heeft een aantal kinderkarretjes beschikbaar die u tegen een borg van € 2,00 kunt gebruiken. Reserveren is niet mogelijk.

Blindengeleide- of hulphond

Een blindengeleide- of hulphond mag zijn baas vergezellen in het park. Andere honden of huisdieren zijn niet toegestaan. Voor honden is een gratis kennel aanwezig.

Rolstoelen

Madurodam heeft een beperkt aantal rolstoelen beschikbaar. Deze kunt u gratis reserveren bij de receptie, T +31 (0)70 416 24 00.

Huisdieren

Madurodam is niet toegankelijk voor huisdieren met uitzondering van blindengeleide- of hulphonden. Voor honden is een kennel aanwezig. De hokken zijn 1×1×1 meter. In verband met het beperkt aantal plaatsen is het verstandig vooraf gratis te reserveren via de receptie van Madurodam, T +31 (0)70 416 24 00.

Lockers

Er zijn 6 Lockers / Kluisjes beschikbaar.

Parkregels

Wij hopen dat iedereen plezierige uren in ons park beleeft. Om een goede gang van zaken en een plezierige sfeer in het park te bevorderen hebben wij een aantal regels opgesteld.

1. Parkeren

 1. Op onze parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg.
 2. Teneinde storingen in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van onze parkeerwachters opgevolgd worden. Mocht u de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of slecht opvolgen, dan zijn wij gerechtigd uw auto op uw risico en op uw kosten van de parkeer­plaats te verwijde­ren.
 3. Wilt u ervoor zorgen dat uw auto goed is afgesloten en dat u geen kostbare goederen in uw auto laat liggen. Voor diefstal uit of vernielingen aan uw auto zijn wij niet aansprakelijk.

2. Toegang

 1. Het betreden van het park geschiedt op eigen risico. Ons park mag slechts betreden worden met een geldig toegangsbewijs. Het toegangs­bewijs dient u tijdens het verblijf in ons park te bewaren en dient op verzoek van een medewerker getoond te worden. Kinderen onder de twaalf jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Per vier kinderen minimaal één begeleider.
 2. Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dag van uitgifte of voor de periode waarvoor deze is afgegeven. Bij het verlaten van het park vervalt het toegangsrecht.
 3. Aan personen, die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn of de orde verstoren en/of moedwillige schade veroorzaken in het park, kan de toegang geweigerd worden dan wel kunnen zij verwijderd worden. Aan personen, die de orde dreigen te verstoren, zulks ter beoordeling aan ons of ons personeel, kan de toegang geweigerd worden dan wel kunnen zij verwijderd worden.
 4. Madurodam heeft een beperkte capaciteit, het kan zijn dat wij u verzoeken op een ander tijdstip terug te komen om het bezoek aan Madurodam voor iedereen een feest te laten zijn.

3. Veiligheidsregels

 1. Honden en andere huisdieren zijn in ons park niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden.
 2. De bezoekers dienen de paden en wegen voor hun wandeling door het park te gebruiken.
 3. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden tijdens het bezoek aan het park. De medewerkers zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen.
 4. De aanwijzingen van de medewerkers dienen opgevolgd te worden. Hiermee is uw eigen belang en dat van uw medebezoekers gediend.
 5. Het moedwillig lawaai maken en het hoorbaar gebruik van radio’s, cd-spelers en andere geluidsapparatuur is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, zijn de medewerkers bevoegd de geluidsappara­tuur in beslag te nemen.
 6. Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisemmers gedeponeerd te worden.

4. Toezicht

 1. Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen erop, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken.
 2. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt.

5. Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan de ondernemer of de parkmedewerkers is toe te rekenen. Aansprakelijkheidsstellingen zullen worden beoordeeld door onze aansprakelijkheidsverzekeraar.

6. Schademeldingen

 1. Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Toch kan het voorko­men dat u minder plezierige zaken tegenkomt. Is dit het geval, dan verzoeken wij u ons dat te willen mededelen.
 2. Het kan voorkomen dat u ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval verzoeken wij u ons dat aan te melden, voordat u het park verlaat.
 3. Mocht u zelf schade hebben geleden tijdens uw bezoek aan ons park, dan verzoeken wij u ook dat voor uw vertrek te melden. Bij latere melding kunt u geen aanspraak maken op schadevergoeding.

7. Promotie en verkoop

 1. Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats, op het voorplein en in het park, is zonder schrif­telijke toestemming van de parkdirectie niet toegestaan.

8. Verwijdering

 1. De medewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen deze parkregels verzetten of zich er niet aan houden, van het park te verwij­deren, zonder dat diegene die verwijderd is recht op schadeloosstelling heeft.

9. Horeca

 1. Binnen het park gelden de regels voor de drank en horecawet. In het park wordt geen alcohol verkocht aan personen tot 18 jaar. Eenieder aan wie alcohol wordt verstrekt, moet zich kunnen legitimeren.
 2. In Madurodam geldt een rookverbod in alle gebouwen en in de miniatuurstad; roken is alleen toegestaan op de terrassen en de buitenring van Madurodam.

Tot slot

De parkdirectie wenst u plezierige uren en veel genoegen toe, waarbij zij hoopt dat deze parkregels daartoe zullen bijdragen.