arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Goed doel Gepubliceerd op 28 november 2019

Speciale plaatsen beschikbaar voor Madurodam VONK-diner

Op 9 december vindt de tweede editie plaats van ons Madurodam VONK-diner. Een sfeervolle avond in Madurodam waar 100 Haagse jongeren (leeftijd: 12-13 jaar) samenkomen met 100 Haagse ouderen. Om met elkaar te dineren, te genieten én elkaar beter te leren kennen. Het VONK-diner is één van de activiteiten waarmee we onze maatschappelijke missie tot uiting brengt. Dit jaar vraagt Madurodam aan de inwoners van Den Haag om iets voor een ander te doen: iedereen kan namelijk ouderen aan melden die een speciaal plekje verdienen tijdens deze bijzondere avond.
Foto VONK 2018

Het tweede VONK-diner borduurt voort op de geslaagde eerste editie in 2018. Ook dit jaar wordt het diner door kinderen bedacht en georganiseerd. Het diner is gericht op het samenbrengen van generaties en het delen van verhalen. Oftewel: alles waar Madurodam sinds 1952 om draait. Met het diner willen we kinderen inspireren om er juist tijdens de feestdagen ook voor anderen te zijn, en oudere generaties in het bijzonder.

De organisatie van de avond is in handen van twee van onze wethouders(Link naar site college B&W), Juliette (16 jaar) en Katerina (16 jaar). Honderd leerlingen van hun middelbare scholen, het Vrijzinnig Christelijk Lyceum en de Internationale School Den Haag, schuiven op de avond zelf aan bij de ouderen.

Voor meer informatie over het VONK-diner klik hier.

Tien speciale plaatsen bij VONK-diner voor Haagse inwoners

Voor de tweede editie hopen wij het bereik te vergroten, aldus Marianne Aalders, woordvoerder van Madurodam: “Dankzij onze burgemeester en wethouders weten wij ontzettend veel kinderen te inspireren, en dankzij het Nationaal Ouderenfonds bereiken wij al veel, veelal eenzame, ouderen die bij het VONK-diner aanschuiven. Nu willen we ook andere inwoners uit Den Haag betrekken, simpelweg door hen mee te laten denken wie een plekje aan tafel verdient. Want als inwoner van Den Haag kun jij ook iets voor een ander doen. We hebben daarom tien tafelplaatsen beschikbaar waar iedereen een oudere heer of dame voor kan aanmelden. Zo geven wij onze vonk, om iets voor een ander te doen, hopelijk aan nog meer mensen door.”

Er zijn tien plekken beschikbaar voor ouderen uit omgeving Den Haag (min. leeftijd 70 jaar), die een kerstdiner verdienen omdat dit voor hen niet vanzelfsprekend is. Aalders: “Vanuit Madurodam zetten wij kinderen in actie om iets voor een ander te doen. Als inwoner van Den Haag kun jij hen nu helpen door een tafelheer of -dame voor hen te zoeken. Denk eens aan je buurman uit de straat, of misschien wel een tante. Er zijn altijd mensen te bedenken die in deze tijd extra aandacht verdienen. Op deze manier kan er op die avond echt een vonk van verbondenheid overslaan tussen de aanwezigen, en dan vooral tussen generaties. We geloven namelijk dat zij veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.”

Aftermovie VONK diner 2018