arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Onthulling standbeeld van George Maduro
Nieuws Gepubliceerd op 8 februari 2017

Madurodam heeft nieuw goede doelenbeleid

Heldhaftigheid, moed en empathie. Dé kenmerken van George Maduro én de pijlers van het nieuwe goede doelen beleid van Madurodam, het Madurodam Kinderfonds. Op woensdag 8 februari werd dit bekendgemaakt in aanwezigheid van Prinses Beatrix en de nazaten van oorlogsheld George Maduro.
  • prinses beatrix bij beeld van george maduro
  • beatrix
  • Onthulling standbeeld van George Maduro
  • prinses beatrix bij beeld van george maduro
  • beatrix
  • Onthulling standbeeld van George Maduro

Oorlogsmonument, fondsenwerver en propagandaplatform

Madurodam is in 1952 opgericht als oorlogsmonument, fondsenwerver en propagandaplatform. De afgelopen 65 jaar schonk de goede doelenstichting van Madurodam bijna 33 miljoen euro aan goede doelen voor het welzijn en ontwikkeling van kinderen. Het Madurodam Kinderfonds is de nieuwe naam van de goede doelenstichting en slaat hiermee een nieuwe weg in.

In ieder kind schuilt iets groots
Het Kinderfonds gelooft dat in ieder kind iets groots schuilt. Het wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en hen inspireren een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Het fonds gaat zich richten op projecten die zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed én empathie bevorderen bij kinderen. Daarbij gaat het om projecten en organisaties die kinderen leren zich te verplaatsen in anderen en stimuleren om voor anderen op te komen. Jaarlijks zal het Kinderfonds tussen 600.000 tot 1 miljoen euro uitkeren.

Middelbare scholieren kiezen projecten en organisaties
De projecten en organisaties worden geselecteerd door het Kinderfonds en het college van burgemeester en wethouders van Madurodam. Jaarlijks vormen tien middelbare scholieren uit de regio Den Haag een nieuw college. Door het selecteren van projecten en organisaties leren ze meer over maatschappelijke vraagstukken. De scholieren sluiten qua leeftijd aan bij de doelgroep van het Kinderfonds: kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij de focus ligt op kinderen van 4 tot en met 14 jaar.