arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Gepubliceerd op 29 maart 2019

Madurodam door de ogen van Jan-Willem Limpers (raadslid in 1952)

Madurodam wordt al sinds de oprichting in 1952 “bestuurd” door een eigen college van burgemeester en wethouders, bestaande uit middelbare scholieren uit Den Haag en omgeving. Zij leren zo op jonge leeftijd bestuurlijke ervaring opdoen. De eerste burgemeester was Prinses Beatrix. Dit is het verhaal van Jan-Willem Limpers, collegelid van het eerste uur.

Eind mei 1952 kreeg ik een brief van de Haagse Jeugd Actie (HAJA) met de mededeling dat ik door mijn jeugdorganisatie of school kandidaat was gesteld voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van de Miniatuurstad Madurodam. Ook werd vermeld dat Kroonprinses Beatrix  tot burgemeester van Madurodam werd benoemd. In totaal ontvingen 36 jongens en meisjes deze brief. In mijn geval was het niet de school (ik zat toen in klas 1a van het Tweede VCL), maar de jeugdorganisatie V.C.J.C. (Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale) die mij kandideerde.

Een week later werden de 36 aanstaande gemeenteraadsleden door mevrouw Bep Boon - van der Starp, de oprichtster van Madurodam, uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst in de aula van het Eerste VCL. Die kennismakingsbijeenkomst op vrijdag 13 juni, ik was 13 jaar oud, was mijn eerste ontmoeting met mevrouw Boon. Pas veel jaren later besefte ik wat een geweldige vrouw zij was.

Bep Boon - van der Starp (1884-1959) was maatschappelijk zeer actief. Als bestuurslid van het Nederlands Studenten Sanatorium deed ze het voorstel een miniatuurstad te bouwen om hiermee geld te werven voor het sanatorium. De ouders van George Maduro schonken haar het beginkapitaal. Mevrouw Boon werd voorzitster van de Stichting tot Bijstand van het Nederlands Studenten Sanatorium Mikropolis "Madurodam". Ter nagedachtenis is in 1962 een reliëfportret van haar geplaatst op het George Maduroplein, aangeboden door prinses Beatrix, burgemeester van Madurodam.

Op 27 juni werden wij geïnstalleerd door de toenmalige burgemeester van Den Haag, de heer Schokking, in het oude stadhuis aan de Groenmarkt. Op 2 juli vond de officiële opening van Madurodam plaats. Op bijgaande foto is te zien hoe burgemeester prinses Beatrix wordt rondgeleid door de heer S.J.Bouman, de ontwerper van het miniatuurstadje, met de hele gemeenteraad achter zich aan. Rechts op de foto sta ik, een gemeenteraadslid in korte broek!

  • Rondleiding aan gemeenteraad
  • Rondleiding aan gemeenteraad
Rondleiding aan de Gemeenteraad van Madurodam bij de opening van de miniatuurstad in 1952

De opening was uitvoerig te zien op het filmjournaal in de Cineac en dat vonden we als raadsleden natuurlijk zeer interessant. De bioscoop Cineac met doorlopend filmjournaal lag toentertijd aan het Buitenhof.

Wat deed een gemeenteraadslid? Er waren een aantal werkzaamheden genoemd, waaronder

  1. het uitoefenen van controle op het gedrag van de bezoekers, die niet altijd even sterk zullen beseffen dat de gemeente-eigendommen een grote waarde vertegenwoordigen, en
  2. het geven van toelichting aan het publiek.

Eigenlijk waren de gemeenteraadsleden een soort onbezoldigde suppoosten! In die hoedanigheid heb ik in de zomer van 1952 vele dagen in Madurodam doorgebracht en altijd met veel plezier.

De gemeenteraad werd soms uitgenodigd voor feestelijke gebeurtenissen elders zoals de opening van de Madurodamse week in de Korte Poten, de opening van de Sprookjestuin, en de komst van de Bloemenkoningin. In de jaren 50 waren dat opwindende gebeurtenissen!

Op 11 oktober vond de laatste bijeenkomst van de gemeenteraad 1952 plaats. De benoeming gold voor één jaar; in het nieuwe jaar kwam er een nieuwe gemeenteraad. Maar je werd zeker niet vergeten, want 60 jaar later in 2012 kreeg ik een uitnodiging voor een reünie van gemeenteraadsleden! Daar was ik natuurlijk aanwezig.

  • Gemeenteraad van Madurodam 1952
  • Gemeenteraad van Madurodam 1952
Gemeenteraad van Madurodam 1952