arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
.
Goed doel Gepubliceerd op 7 september 2020

Cas mag een jaar lang Madurodam besturen

Den Haag, 7 september 2020 – Cas (15) heeft komend jaar misschien wel de mooiste baan van Nederland. Hij mag namelijk een jaar lang Madurodam besturen, en treedt hiermee in de voetsporen van niemand minder dan Prinses Beatrix. Het 69e college van burgemeester en wethouders (college B&W) speelt een belangrijke rol bij het uitdragen van de maatschappelijke visie van Madurodam: niet alleen vertegenwoordigen zij het Haagse themapark, ook zetten zij zich gezamenlijk in om Nederland samen een beetje mooier te maken, onder meer door middel van hun persoonlijke challenges.

Sinds het aftreden van Prinses Beatrix in haar kroningsjaar 1980 kiest Madurodam ieder jaar een nieuwe burgemeester. Deze “burgervader” is daarmee de enige gekozen burgemeester van Nederland. Als onderdeel van de verkiezingen presenteren de kandidaten zich en vertellen ze wat zij willen doen voor de samenleving dit collegejaar. Want door er als kind op kleine schaal voor je omgeving te zijn, ben je van grote betekenis voor de samenleving. De persoonlijke uitdaging van Cas sprong eruit: het bespreekbaar maken van mentale gezondheidsklachten bij jongeren.

Op jonge leeftijd bestuurlijke ervaring opdoen

In totaal nemen jaarlijks 10 nieuwe middelbare scholieren (leeftijd 15 – 17 jaar) uit de omgeving Den Haag zitting in het college van burgemeester en wethouders (college B&W) van Madurodam. Naast hun persoonlijke challenges adviseren zij het bestuur van het Madurodam Kinderfonds over het goede doelenbeleid van het themapark. Jaarlijks schenkt Madurodam haar opbrengsten aan goede doelen die kinderen inspireren om verbinding met anderen te maken ongeacht leeftijd, achtergrond of religie, in totaal inmiddels al ruim 36 miljoen euro sinds de oprichting in 1952. In 2019 keerde het Madurodam Kinderfonds maar liefst 762.880 euro uit aan projecten voor kinderen. In totaal gaf het Madurodam Kinderfonds 135.000 euro aan projecten voor kinderen in Zuid- Holland.

Zilveren ambtsketen

Burgemeester Jan van Zanen van “zustergemeente” Den Haag installeerde de kersverse bestuurder direct aansluitend aan de verkiezingsuitslag, met het overdragen van de originele zilveren ambtsketen, die ook Prinses Beatrix omgehangen kreeg bij haar installatie in 1952.

Naam inslaan

Voorafgaand aan de installatie sloeg aftredend burgemeester Busra (17) haar naam in het beeld van George Maduro, op het voorplein van Madurodam. De namen van de collegeleden worden in het beeld van George geslagen, omdat zij mede met hun persoonlijke challenges het afgelopen jaar zich hebben ingezet voor anderen, en zo samen Nederland een beetje mooier hebben gemaakt. Met het inslaan van hun namen treden zij in de voetsporen van George Maduro.