arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars

Wedstrijdvoorwaarden Kindernachtverblijf Madurodam

Augustus 2019

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op ‘Kindernachtverblijf Madurodam’ (hierna: ‘de wedstrijd’). Door deel te nemen aan deze wedstrijd ga je akkoord met deze Voorwaarden.  
 2. Deze wedstrijd wordt je aangeboden door Madurodam B.V. (hierna: ‘Madurodam’), gevestigd in Den Haag, handelsregister nr.27154032. Adres: George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag www.madurodam.nl.        
 3. Deelnemer aan de actie is iedereen die op de actiepagina op de website van Madurodam de slagzin afmaakt. Alleen deze inzendingen maken kans om te winnen.
 4. De inzendingen mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstotend of obsceen zijn. Of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.
 5. Iedere deelnemer mag maximaal 1 keer meedoen aan deze actie. Deelname is gratis. Personen niet woonachtig in Nederland of zonder vaste woon-of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 6. De wedstrijd loopt van 1 augustus 2019 tot 14 augustus 2019. Deelname aan de wedstrijd na deze datum is niet mogelijk.
 7. De wedstrijd kent 30 prijswinnaars. Zij winnen deelname aan een onvergetelijke avond in Madurodam. En iedere winnaar mag 1 vriendje of vriendinnetje meenemen.
  De jurering vindt plaats door beoordeling van de binnengekomen inzendingen op o.a. creativiteit. Dit wordt gedaan door de jury. De jury is niet verplicht haar beoordeling kenbaar te maken.    
 8. De prijswinnaars worden op de hoogte gesteld per deelnamemail. Indien Madurodam geen bevestiging van deelname heeft ontvangen binnen 3 dagen na het versturen van de deelnamemail, heeft Madurodam het recht de prijs voor diegene te laten vervallen en een andere winnaar te selecteren.
 9. Alle door jou aan Madurodam verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG verwerkt onder verantwoordelijkheid van Madurodam. Madurodam verwerkt de verstrekte persoonsgegevens voor communicatie met de deelnemer omtrent deze wedstrijd en om de uitreiking van prijzen te kunnen laten plaatsvinden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 10. Madurodam is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de wedstrijd, onderwerp/inhoud van de inzendingen en/of de ter beschikking gestelde prijs.
 11. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of in natura.
 12. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend.
 13. Madurodam behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen, zonder dat Madurodam daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van enige schade is gehouden jegens de deelnemers. De herziene versie zal zo spoedig mogelijk op de internetpagina worden geplaatst, voorzien van een datum.
 14. Vragen of klachten over deze wedstrijd kunnen kenbaar worden gemaakt aan Madurodam via marketing@madurodam.nl onder vermelding van 'Actie Kinderdagverblijf'.