arrow-right arrow-down arrow ticket cross play doorway link hexagon divider facebook twitter instagram linkedin youtube divider-small dogs guy-with-dog locker stroller wheelchair checkmark double-arrow email phone search phone2 quotes icon-people icon-ruler icon-stars icon-label-bg icon-label-arrow icon-chevron icon-cloud fog icon-rain icon-snow icon-sun icon-thunder
Goed doel Gepubliceerd op 16 mei 2019

Madurodam schenkt 32.000 euro aan maatschappelijke projecten voor kinderen

Madurodam schenkt via het Madurodam Kinderfonds ruim 32 duizend euro aan goede doelen in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden. Hiermee ondersteunt de Haagse attractie projecten die kinderen stimuleren om met kleine daden hun omgeving mooier te maken en verbinding te maken met anderen mensen, ongeacht hun leeftijd of achtergrond. Het geld gaat naar projecten van de Move Forward Foundation, School’s Cool Delft, Stichting de Betovering, Stichting Netwerk Haagse Helpers, Stichting Move en Stichting Circuskabel.

Madurodam ondersteunt met de schenkingen onder meer de samenwerkingsprojecten van Stichting Move waarbij kinderen uit achterstandswijken samen met studenten uit dezelfde stad bedenken hoe ze hun wijk kunnen verbeteren. Ook schenkt de attractie geld aan Stichting Haagse Helpers, waarbij kinderen vanaf 12 jaar zich actief inzetten voor stadsgenoten met een beperkt netwerk om zo de samenleving en de onderlinge betrokkenheid te vergroten.

Op advies van college van B&W

Het Madurodam Kinderfonds heeft de projecten geselecteerd na advies van het college van burgemeesters en wethouders van Madurodam, bestaande uit 10 leerlingen van middelbare scholen uit Den Haag en omgeving. Zij bezochten in de afgelopen tijd de verschillende organisaties in de regio. Het fonds steunt projecten waarin kinderen leren om anderen te ontmoeten, te luisteren, zich in te leven in elkaar, en iets te doen voor de ander. Want door er als kind op kleine schaal voor je omgeving te zijn, ben je van grote betekenis voor de samenleving.

Sinds 1952 schenkt Madurodam haar opbrengsten, jaarlijks tussen de 600.000 en 700.000 euro, aan goede doelen. Inmiddels heeft Madurodam via het Madurodam Kinderfonds ruim 35 miljoen uitgekeerd aan landelijke projecten en projecten in de regio Den Haag en het Nederlands gedeelte van het Caribisch gebied.